top of page

Un servei de qualitat amb total seguretat 

Llar oberta
Escombrat de xemeneies i estufes - Legislació

Escombrar el vostre aparell de calefacció és necessari per a la vostra tranquil·litat i seguretat, però també és una obligació legal!

En efecte, tant si sou llogater com si sou propietari, la legislació exigeix dos neteja xemeneies a l'any, un abans del període de calefacció i un altre durant, per a totes les instal·lacions amb combustibles sòlids i líquids (fioul, fusta, carbó). 

Per a les instal·lacions que utilitzen combustibles gasosos, és necessari un netejador de xemeneies a l'any.

estufa de llenya
Per què escura la xemeneia?

La neteja dels conductes en primer lloc redueix el consum de combustible, però també evita qualsevol risc d'intoxicació per monòxid de carboni o incendis.

Mitjançant una paleta de batedors passats pels conductes, els dipòsits s'eliminen i s'evacuen mitjançant una gran aspiradora especialitzada.

 

Per tant, la intervenció d'un professional garanteix que disposeu d'unneteja de xemeneies fiable i net i un certificat oficial que acrediti el bon funcionament de les vostres conductes. 

caldera de gas
Escombrat de caldera

Tot tipus de calderes tradicionals (gasoil, llenya, gas, carbó) amb una potència entre 4 i 400 kW s'han de mantenir almenys un cop l'any segons la llei.

Com amb altres conductes de fum, aquest escombrat es fa amb un eriçó i una aspiradora.

bottom of page